نقد و بررسی

دستگاه های یخ ساز اسکاتمن ساخت کشور ایتالیا می باشد . یخسازهای برما دارای تنوع محصولات  و کیفیت قابل قبولی می باشند