نقد و بررسی

ما نیاز به یک آسیاب با کیفیت داریم که با کیفیت و طعم دانه قهوه شما مطابقت داشته باشد . آسیاب قهوه باراتزا  از طیف گسترده ای از روش های تولید پشتیبانی می کند.

کارخانه باراتزا بی وقفه طراحی و عملکرد محصولات خود را پیش می برد . 

آسیاب قهوه باراتزا در سیاتل طراحی می شود . آنها در تایوان ساخته شده و دارای استاندارد از اروپا هستند و از طریق یک شبکه در حال گسترش در سراسر جهان توزیع می شوند